Ako bezplatne zvýšiť návštevnosť web stránky? Časť 2

4. Obsah na sociálnych sieťach zdieľajteDisponovať učtom na sociálnej sieti ako Facebook je dnes už takmer nevyhnutnosťou. Vyberte si sociálnu sieť, ktorá korešponduje so zameraním vašej webovej stránky, čím môžete získať ďalších nových návštevníkov. Naučte sa zdieľať...

Ako bezplatne zvýšiť návštevnosť web stránky? Časť 1

1. Obsah, ktorý upútaZaloženie firemného či osobného blogu v ktorom budete riešiť to, čo Vás zaujíma a na čo sa zameriavate, je tou správnou cestou. Týmto spôsobom viete pomôcť iným vyriešiť to s čím si oni poradiť nevedia a jednoduchým spôsobom poukážete na odborné...

DDos útoky ako sa im brániť?

DDoS útoky? Čo robiť, aby sme im predišli? Podstatným faktorom, ktorý dokáže zmierniť následky UDP (aj volumetrických TCP) DDoS útokov je odseparovanie škodlivej prevádzky čo najbližšie pri vstupe do siete. Najlepším riešení v praxi je nasadiť paketové filtre pre IP...

PPC reklama

PPC reklama vo vyhľadávačoch a jej základné vymedzenie PPC (Pay-Per-Click) kampaň je mechanizmus zverejňovania reklamných odkazov medzi výsledkami vyhľadávačov ako sú Google alebo Zoznam nevynímajúc i rôzne iné sídla či webové  portály, ktoré to umožňujú. Je...

Čo je newsletter?

Newsletter je druh e-mailové správy, ktorú firmy  v určitých (ne)pravidelných intervaloch posielajú používateľom, čo o to prejavili záujem. Patrí medzi základné a vysoko účinné nástroje internetového marketingu. Termín sa používa v tejto anglickej podobe, do...