Náš blog

Novinky z oblasti wordpressu a IT.

 

WordPress

Ako bezplatne zvýšiť návštevnosť web stránky? Časť 2

4. Obsah na sociálnych sieťach zdieľajteDisponovať učtom na sociálnej sieti ako Facebook je dnes už takmer nevyhnutnosťou. Vyberte si sociálnu sieť, ktorá korešponduje so zameraním vašej webovej stránky, čím môžete získať ďalších nových návštevníkov. Naučte sa zdieľať...

Ako bezplatne zvýšiť návštevnosť web stránky? Časť 1

1. Obsah, ktorý upútaZaloženie firemného či osobného blogu v ktorom budete riešiť to, čo Vás zaujíma a na čo sa zameriavate, je tou správnou cestou. Týmto spôsobom viete pomôcť iným vyriešiť to s čím si oni poradiť nevedia a jednoduchým spôsobom poukážete na odborné...

PPC reklama

PPC reklama vo vyhľadávačoch a jej základné vymedzenie PPC (Pay-Per-Click) kampaň je mechanizmus zverejňovania reklamných odkazov medzi výsledkami vyhľadávačov ako sú Google alebo Zoznam nevynímajúc i rôzne iné sídla či webové  portály, ktoré to umožňujú. Je...

Čo je newsletter?

Newsletter je druh e-mailové správy, ktorú firmy  v určitých (ne)pravidelných intervaloch posielajú používateľom, čo o to prejavili záujem. Patrí medzi základné a vysoko účinné nástroje internetového marketingu. Termín sa používa v tejto anglickej podobe, do...

IT novinky

DDos útoky ako sa im brániť?

DDoS útoky? Čo robiť, aby sme im predišli? Podstatným faktorom, ktorý dokáže zmierniť následky UDP (aj volumetrických TCP) DDoS útokov je odseparovanie škodlivej prevádzky čo najbližšie pri vstupe do siete. Najlepším riešení v praxi je nasadiť paketové filtre pre IP...

Čo je Phising?

Čo je Phising? Phishing je činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží pomocou návnady v elektronickej komunikácii vylákať a neoprávnene získať od používateľov osobné údaje ako sú heslá, používateľské mená a ďalšie podrobnosti napríklad o platobných kartách, aby ich mohol...

Čo sú to cookies?

Cookies si možno predstaviť ako malé súbory, ktoré sa uložia na váš počítač alebo mobilné zariadenie v prípade, že tak určí webová stránka, ktorú navštívite. Tieto súbory obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky pochádzajú, ako dlho majú byť uložené na...

Koniec EV certifikátov

Tri druhy certifikátov: V súčasnosti existujú tri typy certifikátov pre šifrovanie v HTTPS: DV, OV a EV. Všetky majú zhodnú platnosť maximálne 825 dní a principiálne fungujú úplne rovnako: zväzujú doménové mená s verejnými kľúčmi...

Naše novinky

Digitálny marketing

Aj my sa neustále vzdelávame, pretože vieme, že iba tak Vám môžeme poskytnúť v rámci našich služieb to najlepšie z najlepšieho 

Prihláste sa na odber do nášho newsletteru