PPC reklama vo vyhľadávačoch a jej základné vymedzenie

PPC (Pay-Per-Click) kampaň je mechanizmus zverejňovania reklamných odkazov medzi výsledkami vyhľadávačov ako sú Google alebo Zoznam nevynímajúc i rôzne iné sídla či webové  portály, ktoré to umožňujú. Je potrebné uviesť, že každý jednotlivý preklik cez reklamný odkaz na vaše webové sídlo je za poplatok, ktorý sa zväčša pohybuje v sume xxx za preklik.

Pri PPC reklame vo vyhľadávačoch je zobrazenie odkazu bezplatné, rovnako ako časové obdobie v rámci, ktorého sa bude odkaz zobrazovať. Spoplatnené sú len skutočne realizované prekliky, čo je možné v súčasnej dobe považovať za najsprávnejší a zároveň férový spôsob inzerovania na internete.

Nemôžeme prehliadnuť ani fakt, že náklady na tento typ inzercie sú z pohľadu porovnania kategórií náklady vs. efektivita oveľa výhodnejšie ako akékoľvek iné druhy internetovej reklamy.

Pozitíva PPC reklamy vo vyhľadávačoch

PPC reklama zaznamenala za posledné roky na Slovensku pozitívny nárast. Štatisticky viac ako 75% užívateľov internetu vyhľadáva informácie alebo služby najmä prostredníctvom vyhľadávača Google. PPC reklama cez Google je tak jedným z najlepších spôsobom, ktorým dokážete osloviť značné množstvo nových potenciálnych zákazníkov.
Nehovoriac o tom, že reklama sa zobrazuje iba tým, ktorí o vaše služby prejavia skutočný záujem.

Vaše reklamné odkazy sa budú zobrazovať celkovo na množstve portálov a sídiel, ktoré na svojich stránkach povoľujú zobrazovať kontextovú reklamu (napr. sme.sk, azet.sk, zoznam.sk a mnoho ďalších)

Prehľad výhod PPC kampaní cez Google a Etarget

Jednou z výhod pri reklame tohto typu je, že máte možnosť osloviť veľký počet potencionálnych zákazníkov za značne krátke obdobie.
Taktiež sa prostredníctvom nej dokážete zamerať na určitú cieľovú skupinu zákazníkov, ktorá Vám vyhovuje.
Financovanie je prehľadné a flexibilné – k dispozícii máte stály dohľad nad preinvestovanými nákladmi a prostredníctvom pravidelných reportov získate aj prehľad, aká je efektivita preinvestovaných nákladov do PPC reklamy.
Hradíte len prekliky, tj. ak sa zobrazí Váš odkaz, ten Vás nič nestojí.
V prípade porovnania cena a výkonnosti kampaní, nie je nič výhodnejšie.