4. Obsah na sociálnych sieťach zdieľajte
Disponovať učtom na sociálnej sieti ako Facebook je dnes už takmer nevyhnutnosťou. Vyberte si sociálnu sieť, ktorá korešponduje so zameraním vašej webovej stránky, čím môžete získať ďalších nových návštevníkov. Naučte sa zdieľať zaujímavosti z webu a tvoriť tak obsah, ktorý bude niečim špeciálnym pre danú sieť. Aj toto je cesta k prilákanie nových návštevníkov. Vždy pritom vezmite do úvahy špecifickú stránku každej socálnej siete  – napríklad prostredníctvom Twitteru informujte o odborných novinkách a na Facebook dávajte fotografie zo života vašej firmy.

5. Buďte účastníkov rôznych diskusií
Prezentovať sa môžete aj účasťou na rôznych diskusiách. Určite sa však zamerajte na tie, ktoré svojim obsahom zaujmú i vašich čitateľov či nových možných zákazníkov. Ak budete nápomocný ľuďom pri riešení ich problémov, získate si ich dôveru a budete vnímaný ako šikovný odborník pre danú oblasť. V konečnom dôsledku tak zvýšite i návštevnosť svojich stránok. V rámci diskusných fór môžete nenútene umiestniť aj odkazy na svoje stránky. Je potrebné však, aby ste mali na pamäti, že hranica medzi tým, čo je prijateľné ako upozornenie na svoje stránky a na to, čo už predstavuje reklamu, ktorá iných obťažuje, je veľmi tenká.

6. Spätné odkazy a ich získanie
S predchádzajúcim bodom súvisí aj naša ďalšia rada. Umiestnite odkazy na iné zaujímavé weby. Nič však netreba prehánať. Nespamujte a nepridávajte nepodstatné príspevky bez výpovednej hodnoty. Prídavnú hodnotu budú mať napríklad články do odborných časopisov alternatívne sa dohodnite na výmene odkazov s iným webom.

7. Databáza e-mailov a jej budovanie
Ponúknite zákazníkom e-shopu alebo čitateľom webu niečo gratis výmenou za e-mail. Môže to byť e-book plný rád, zľava na nákup alebo čokoľvek iné, čo by ste sami radi dostali. Takýmto spôsobom môžete vystavať zaujímavú databázu, v rámci ktorej môžete rozposielať e-mailové novinky či rôzne ponuky. Emaily, ktoré rozposielate by svojim obsahom mali poukazovať len na vaše produkty a zároveň vždy i niečo naviac. Upriamujte pozornosť napr. na články na blogu, raďte a pomáhajte s výberom tovaru alebo upozorňujte na zaujímavé akcie.

V závere môžeme odporučiť, aby ste popri všetkých krokoch nezabudli a základné pravidlo, a to, aby kvantita neprevýšila kvalitu. Je dôležité udržať si súčasných návštevníkov webu, prípadne zákazníkov e-shopu ako získavať neustále nových. Starajte sa o potreby svoje starej klientely. Hnať sa oduševnene za zvýšením návštevnosti nemá význam. Spokojnosť zákazníkov je oveľa hodnotnejšia. Zákazníci Vám spravia reklamu už len tým, že Vás odporučia ďalej.