DDos útoky ako sa im brániť?

DDoS útoky? Čo robiť, aby sme im predišli? Podstatným faktorom, ktorý dokáže zmierniť následky UDP (aj volumetrických TCP) DDoS útokov je odseparovanie škodlivej prevádzky čo najbližšie pri vstupe do siete. Najlepším riešení v praxi je nasadiť paketové filtre pre IP...

Čo je Phising?

Čo je Phising? Phishing je činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží pomocou návnady v elektronickej komunikácii vylákať a neoprávnene získať od používateľov osobné údaje ako sú heslá, používateľské mená a ďalšie podrobnosti napríklad o platobných kartách, aby ich mohol...

Čo sú to cookies?

Cookies si možno predstaviť ako malé súbory, ktoré sa uložia na váš počítač alebo mobilné zariadenie v prípade, že tak určí webová stránka, ktorú navštívite. Tieto súbory obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky pochádzajú, ako dlho majú byť uložené na...

Koniec EV certifikátov

Tri druhy certifikátov: V súčasnosti existujú tri typy certifikátov pre šifrovanie v HTTPS: DV, OV a EV. Všetky majú zhodnú platnosť maximálne 825 dní a principiálne fungujú úplne rovnako: zväzujú doménové mená s verejnými kľúčmi ich prevádzkovateľa. Podľa tejto...