Kláves s logom Windows Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Štart.
Kláves s logom Windows  + AOtvorenie Centra akcií.
Kláves s logom Windows   + BNastavenie zamerania v oblasti oznámení.
Kláves s logom Windows  + Shift + COtvorenie ponuky s kľúčovými tlačidlami.
Kláves s logom Windows  + DZobrazenie alebo skrytie pracovnej plochy.
Kláves s logom Windows  + Alt + DZobrazenie alebo skrytie dátumu a času na pracovnej ploche.
Kláves s logom Windows  + EOtvorenie Prieskumníka.
Kláves s logom Windows  + FOtvorenie Centra pripomienok a vytvorenie snímky obrazovky.
Kláves s logom Windows  + GOtvorenie herného panela pri otvorenej hre.
Kláves s logom Windows  + HSpustenie diktovania.
Kláves s logom Windows  + IOtvorenie nastavení.
Kláves s logom Windows  + J 
Kláves s logom Windows  + KOtvorenie rýchlej akcie Pripojiť.
Kláves s logom Windows  + LUzamknutie PC alebo prepnutie kont.
Kláves s logom Windows  + MMinimalizovanie všetkých okien.
Kláves s logom Windows  + OUzamknutie orientácie zariadenia.
Kláves s logom Windows  + PVýber režimu zobrazovania prezentácie.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + QOtvorenie rýchlej pomoci.
Kláves s logom Windows  + ROtvorenie dialógového okna Spustiť.
Kláves s logom Windows  + SOtvorenie vyhľadávania.
Kláves s logom Windows  + Shift + SVytvorenie snímky časti obrazovky. 
Kláves s logom Windows  + TPrechádzanie medzi aplikáciami na paneli úloh.
Kláves s logom Windows  + UOtvorenie Centra zjednodušenia prístupu.
Kláves s logom Windows  + V 
Kláves s logom Windows  + Shift + VPrechádzanie medzi oznámeniami.
Kláves s logom Windows  + XOtvorenie ponuky Rýchle prepojenie.
Kláves s logom Windows  + YPrepnutie vstupu medzi prostredím Windows Mixed Reality a pracovnou plochou.
Kláves s logom Windows  + ZZobrazenie príkazov, ktoré sú k dispozícii v aplikácii v režime celej obrazovky.
Kláves s logom Windows  + bodka (.) alebo bodkočiarka (;)Otvorenie panela emoji.
Kláves s logom Windows  + čiarka (,)Dočasný pohľad na pracovnú plochu.
Kláves s logom Windows  + PauseZobrazenie dialógového okna Vlastnosti systému.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + FVyhľadanie počítačov (ak ste v sieti).
Kláves s logom Windows  + Shift + MObnovenie minimalizovaných okien na pracovnej ploche.
Kláves s logom Windows  + čísloOtvorenie pracovnej plochy a spustenie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom. Ak je už spustená, prepne na túto aplikáciu.
Kláves s logom Windows  + Shift + čísloOtvorenie pracovnej plochy a spustenie novej inštancie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + čísloOtvorenie pracovnej plochy a prepnutie do naposledy aktívneho okna aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom.
Kláves s logom Windows  + Alt + čísloOtvorenie pracovnej plochy a otvorenie zoznamu odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + čísloOtvorí pracovnú plochu a otvorí novú inštanciu aplikácie, ktorá sa nachádza v danej pozícii na paneli úloh, ako správca.
Kláves s logom Windows  + TabOtvorenie zobrazenia úloh.
Kláves s logom Windows  + šípka nahorMaximalizovanie okna.
Kláves s logom Windows  + šípka nadolOdstránenie aktuálnej aplikácie z obrazovky alebo minimalizovanie okna pracovnej plochy.
Kláves s logom Windows  + šípka doľavaMaximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na ľavú stranu obrazovky.
Kláves s logom Windows  + šípka dopravaMaximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na pravú stranu obrazovky.
Kláves s logom Windows  + HomeMinimalizovanie všetkých okien okrem aktívneho okna pracovnej plochy (po druhom použití obnoví všetky okná).
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nahorRoztiahnutie okna pracovnej plochy na hornú a dolnú časť obrazovky.
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nadolObnovenie/minimalizovanie aktívnych okien pracovnej plochy zvislo a zachovanie ich šírky.
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka doľava alebo šípka dopravaPresunutie aplikácie alebo okna na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý.
Kláves s logom Windows  + medzerníkPrepnutie vstupného jazyka a rozloženia klávesnice.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + medzerníkZmena na predtým vybratý vstup.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + EnterZapnutie Moderátora.
Kláves s logom Windows  + Plus (+)Otvorenie funkcie Zväčšovacie sklo.
Kláves s logom Windows  + lomka (/)Editor IME začne konverziu.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + VOtvorenie poklepaní po ramene.
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + BSpustenie počítača z prázdnej alebo čiernej obrazovky

Zdroj: tu